Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens is een zeer belangrijke zaak. Dit heeft onze voortdurende aandacht. De WensenAmbulance Loterij verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten van de WensenAmbulance Loterij. Wij kunnen het Privacy & Cookie Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Het Privacy & Cookie Statement is per onderwerp onderverdeeld en geeft informatie in verschillende lagen. Per onderwerp leest u eerst een samenvatting op hoofdlijnen. Wanneer u meer gedetailleerde informatie wenst over een onderwerp, klikt u dan op de link ‘meer details’.

De WensenAmbulance Loterij verwerkt persoonsgegevens van (oud-)deelnemers, potentiële deelnemers en bezoekers. Ook verwerkt WensenAmbulance Loterij persoonsgegevens van gebruikers van haar websites, haar Ledenservice en deelnemers van joint promotions, spelletjes of acties op op onze websites of websites van derden. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over deelname aan onze loterijen en gegevens over interesses en voorkeuren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van de WensenAmbulance Loterij , toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vindt u onder vraag ‘Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?’. Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • personalia en betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummer, e-mailadres);
  • deelnamedetails (bijvoorbeeld de voicelog van het gesprek waarin u aangeeft met hoeveel loten u gaat deelnemen of indien van toepassing het aantal credits in uw spelaccount);
  • marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen);
  • deelnamegedrag (bijvoorbeeld met hoeveel loten u in het verleden heeft deelgenomen en of u aan acties en joint promotions heeft deelgenomen);
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, accountgegevens, surfgedrag, gebruik van social media, e-mailresponse, of een mail is geopend of niet, app gebruik, type browser en mobiel toestel, gehashte browsergegevens, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, locatiegegevens en het (al dan niet) gebruik van uw VIP- kaart of contact met de Ledenservice);
  • beeldmateriaal (bijvoorbeeld camerabeelden. Indien u bij programma’s of evenementen niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden, dient u buiten de opnameplek te blijven);
  • klanttevredenheids- en onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld enquêtes, waardering of feedback).

Om onze verschillende missies en de verschillende loterijen van WensenAmbulance Loterij op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook sturen wij u ook graag relevante informatie en aanbiedingen.

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de WensenAmbulance Loterij is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens en de specifieke verwerking – op basis van uw overeenkomst en het daarbij behorende deelnemersreglement, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kunt u soms bezwaar maken of om overdracht van uw persoonsgegevens vragen. Indien u niet tevreden bent met de uitvoering van uw rechten door De WensenAmbulance Loterij, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.